(Trønderdebatt)
  1. Jeg gikk ikke til media. De kontaktet meg, etter mitt innlegg på Facebook.
  2. Min mor døde for drøyt to uker siden, og hadde overoppsyn med maten fram til da.
  3. At andre kun har gode erfaringer med matserveringen, er supert. Det kan dog ikke være til hinder for at de med dårlig erfaring, har mulighet til å si ifra. Om forutsetningen for å kunne bo hjemme lengst mulig er å måtte ta til takke med hva som helst, har vi svært ulik oppfatning av hva god eldreomsorg er.
  4. Som sykepleier i mange år har jeg kompetanse i viktigheten av næringsrik, delikat og ikke minst nok mat til syke og eldre.
  5. At kjøkkenpersonalet blir «lei seg» er synd, all den tid vi alle må tåle å få tilbakemelding når vi gjør feil i jobben vår. Det minste man kan forvente av en profesjonell aktør, er at man tåler dette. Min far vil forøvrig ha med at han har skrytt av maten til Levanger bo- og aktivitetssenter.
  6. Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

Les også

Når Bente Hjelde Pedersen går rett til presse og politisk ledelse er sirkuset i gang