Aurora (20) er usikker på om hun vil ta liv

Etikk er et fag alle soldater skal innom under førstegangstjenesten i Forsvaret. Der ble flysoldat Aurora Fagerkind Brenne spurt om hun er beredt til også å ta liv.