(Trønderdebatt)

Det er få, om noen saker som har engasjert Levangersamfunnet mer enn hvordan barna egentlig har det.

Det har vært mye fokus både på barnevern, rus og psykisk helse. Det har vært en dramatisk økning i antall bekymringsmeldinger i regionen. Arbeiderpartiet har lenge vært opptatt av dette. Senere i desember skal kommunestyre behandle mange forslag.

Jeg håper kommunestyret kan enes om at vi får egen sak om barnas vilkår i Levanger fremmes i løpet av 2021.