(Trønder-Avisa)

Politiet melder at det mandag morgen har vært en branntilløp i et næringsbygg på Skogn.

Ifølge brannvesenets alarmsentral skal brannen ha oppstått et samlebånd hos Retura på Fiborgtangen. Dette er et mottaksanlegg for trevirke med et behandlingsanlegg for biobrensel.

Like før klokka 9 melder brannvesenet at brannen skal være slukket etter egeninnsats av personell på stedet.

Brannvesen rykket ut, og kunne raskt konstatere at situasjonen var under kontroll.