I mars bestemte Levanger kommune seg for å søke om støtte til utbygging av fiberbredbånd på deler av Ronglan og i deler av Åsen i 2022. Det er positivt at Levanger kommune vil satse på utbygging av fiberbredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt, da utbygging av fiberbredbånd er det viktigste tiltaket kommunen kan gjøre, for at det skal være attraktivt å bosette seg i bygdene.

Fiberbredbånd dreier seg om lagt mer enn raskt internett og gode TV-bilder, i stor grad dreier dette seg om næringsutvikling og bolyst for alle som bor utenfor de mest sentrale områdene i kommunen.

Utbygging av bredbånd på bygdene er et saksfelt som Levanger kommune må prioritere enda sterkere enn i dag. I mars fikk politikerne opplyst at det fortsatt er mer enn 750 husstander i Levanger kommune som mangler tilgang til fiberbredbånd. Områdene uten fiber finner vi i stor grad på Ronglan, i Åsen, Åsenfjord, ved Movatnet og i Markabygda.

I 2009 vedtok et enstemmig kommunestyre (etter forslag fra Venstre) å starte opp et arbeid for å få 100 dekning av fiberbredbånd i Levanger kommune. Siden den gang har mange fiberprosjekter blitt bygd ut på bygdene i kommunen, blant annet i Børsåsen, Okkenhaug, Ekne, Ytterøya og Halsan. Det er derfor på tide å få sluttført bredbåndsutbyggingen slik at Levanger kommer opp på 100 prosent fiberdekning, og kommunen bør være i mål med denne satsningen innen utgangen av 2025. Det er fullt mulig dersom viljen er til stede. Venstre vil arbeide for nettopp det.

Karl M. Buchholdt, kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre