Gå til sidens hovedinnhold

Derfor gikk alarmen over Levanger i dag

Onsdag 9. juni klokken 12.00 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

I Levanger kommune er det fem tyfoner. Disse er plassert på følgende steder: Brannstasjonen, Moan. Gjemble barnehage/SFO, Levangernesset. Bamberg. Herredshuset Skogn og Røde Kors-huset.

Anleggene testes fast i januar og juni hvert år, og onsdag klokken 12.00 var det en varslingsprøve.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret i en pressemelding.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at man i praksis at man skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, sosiale medier/nettsider.

De to andre varslingssignalene er:

Flyalarm

  • Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "Fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

  • Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Kommentarer til denne saken