Arbeiderpartiet har lenge advart mot arbeidsforholdene ved Skogn Helsetun. Vi sammen med andre krevde å få saken til driftsutvalget og formannskapet. Dette for å rette opp tabben til Sp, H, FRP og KRF fra budsjettmøtet i desember 2021.

Arbeidstilsynet hadde tilsyn 27. januar i år. Rapporten derfra bekrefter både kommunedirektørens, ansattes og Arbeiderpartiets syn på arbeidsforholda.

LES OGSÅ: Uverdige arbeidsforhold: – Vi må undersøke urin- og avføringsprøver på vårt eget personaltoalett

Arbeiderpartiet tok på nytt opp saken i kommunestyret 23. mars. Ordføreren avviste på nytt alle forsøk på å rette opp i desembertabben. Beklageligvis forblir dette strategien til det politiske flertallet i Sp, H, FrP og KrF.

Arbeiderpartiet vil igjen appellere til ordfører: Rydd opp!

Vegard Austmo, nestleder Levanger Ap

LES OGSÅ: Takk til hjemmetjenesten for at dere varsler