(Trønderdebatt)

De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet i media knyttet til tomt for ny batterifabrikk, og det er gode grunner til det, fristen for å melde inn aktuelle alternativer til Panasonic, Equinor og Hydro er nært forestående, 28.januar. I et 3 siders dokument har selskapene satt opp en rekke kriterier som er ønsket for framtidig lokalisering. Det kriteriet som har fått mest oppmerksomhet så langt er arealet, det er ønsket ca. 400 daa for første fase, mulighet for senere utvidelse opp til ca. 1000 daa. Dette er imidlertid langt fra alt som etterspørres i invitasjonen som blant annet vil ha redegjort for tilgang til energi, vann, kompetansemiljø, servicefunksjoner i nærområdet, avstand til havn, jernbane og flyplass m.m.

Det er ingen av Innherredskommunene alene som vil greie å tilby alt det som etterspørres i kriteriesettene hver for seg. Vi er avhengig av å se regionen under ett for å svare opp mange av forutsetningene. Bl.a. skal det beskrives tilgang på faglært og annen arbeidskraft innen 60 minutters reisevei, antall nåværende arbeidsplasser innen 60 minutters reisevei, mulighet for jobb nr 2, – beredskap, brannvern og avstand til sykehus, sammen med at servicetilbud i området skal formidles.

Vi vil løfte fram Innherred som en region med store muligheter for denne etableringen, med nærheten til teknologimiljøene i Trondheim, grønn kraft, gode kommunikasjoner, kort veg til flyplass, muligheter for sjøvegs transport, i tillegg til alle de kvaliteter og muligheter regionen har å by på. Dette gjør dette arbeidet til et Innherredsprosjekt.

Det er stor utviklingsvilje på Innherred, og målet er å utvikle prospekt som er så god at vi har et Innherredsprospekt i semifinalen. Det at det kan bli fremmet flere alternative lokaliseringer handler ikke om at kommunene ikke unner hverandre å lykkes. Selv om ikke alle kriterier fylles, kan det være andre forhold som likevel gjør lokaliseringen attraktiv. Det er ikke opp til oss å vurdere dette, det er det de tre tilbyderne som skal gjøre, jf også prosessen i Agder. Det er god dialog mellom kommunene på Innherred om denne saken, like før helga var det bl.a. et møte mellom alle prospektdriverne sammen med ordførerne for gjensidig orientering. Vi skal være i fortløpende dialog fram mot innsendingen, og skal ha en felles kommunikasjon om de prospektene som til slutt sendes.

Dersom vi lykkes med å komme til finalerunden vil en samlet region stå på og kjempe for denne etableringen. 2000 arbeidsplasser vil ha enormt stor betydning for hele Innherred sin framtidige vekst og utvikling. En slik etablering vil få store ringvirkninger for hele regionen, det skal være jobb til ektefeller, barn skal gå i barnehager og skoler, det vil påvirke etterspørselen etter boliger og offentlige tilbud, – da ønsker vi å spille på den samlede regionen. Dette blir ikke et rotterace internt på Innherred, det blir i tilfelle mot andre regioners kvaliteter. Innherred har mye å by på, vi er et felles bo- og arbeidsmarked, med trivelige småbyer som perler på en snor, Norges mest attraktive by, trivelige grender, vi har universitetscampuser, etablerte industrimiljø, videregående skoler, fantastiske idretts- og kulturtilbud, varierte boalternativer, sykehus, vi har fjord og fjell, og flotte jordbrukslandskap som produserer både storskala og småskala matopplevelser osv osv. Vi ønsker å trekkes fram regionens fortrinn i kampen om å trekke denne etableringen til Innherred.