MULE: Fra 2014 og til i år har Nordtun Grendehus, eller «Storstua på Mule» som Foreningen Nordtun Grendehus kaller det store huset 150 meter øst for rundkjøringen i Mulekrysset på E6, fått et formidabelt løft som gjør det til ett av de mest ettertraktede grendehusene i kommunen. Storstua ble åpnet i november 1928, og etablert som Nordtun Grendehus 2. mai 1975. Deretter ble den stiftet som en interesseorganisasjon 4. november 2020, og bak står en forening på 146 medlemmer.

– Medlemmene i foreningen som eier Nordtun Grendehus har i mange år jobbet ut fra en enighet om at huset skal driftes seriøst og etter vedtatte regler. Vi har for eksempel en utleieansvarlig som møter leietaker på huset for å overlevere nøkler og orientere om hvordan vi vil at huset skal behandles, forteller tidligere kasserer, nå styremedlem Tor Henry Svarvaa, mens han viser iLevanger rundt i det som lokalavisa mener er det flotteste og mest oppgraderte samfunnshuset i Levanger.

Blitt et «nytt» hus

Svarvaa forteller at styret som har drevet grendehuset de siste ti årene, ble tidlig enige om at nå måtte man ta vare på Nordtun. Grendehuset hadde noe før dette vært gjenstand for utagerende festing og ramponering fra russen. Det ble da, etter hendelsen i 2012, bestemt at det var slutt på å leie ut storstua på Mule til ungdomsfester.

Det var svært ille tilgriset etter russefesten. Den hendelsen var utløsende for at det ble innført et strengere regime rundt utleie av huset.

Det som skjedde i 2012 er tilbakelagt, og nå er det et svært moderne og innbydende brukslokale for store og små arrangement som står klart til bruk på Mule.

Det er gjort omfattende utbedring både innvendig og utvendig på bygningen. I tillegg er uteområdet rundt storstua blitt langt mer innbydende og tiltalende enn det framsto som for ti år siden.

– Vi delte tidlig driften av huset inn i to komiteer, én arrangementskomité og en vedlikeholdsgruppe på seks-åtte personer. I begge komiteene er det veldig driftige mennesker, der alle har lagt ned og fortsatt legger ned en stor innsats i å gjøre Nordtun attraktivt, sier Svarvaa.

Moderne samlingsarena

Siden Foreningen Nordtun Grendehus i 2014 startet prosjektet som i dag fremstår som et av de mer attraktive og moderne grendehus i kommunen, er det utført en lang liste av fornyinger. Dette er hva Svarvaa kan vise til:

 • Uteområdet ble fornyet og forskjønnet i 2014–2015.
 • Nytt utvendig tak på plass i 2022..
 • Nye stoler og bort ble anskaffet i 2018.
 • Varmepumpeanlegg ble installert i 2019.
 • Det er også gjort bygningsmessige forbedringer i huset, blant annet forsterket bæring i tak/gulv mellom kjøkken og møterom i andre etasje.
 • Tilkomst for rullestolbrukere er enkel.

 • Inn- og ut transportering av orkesterutstyr er også enkelt med adkomst for bil helt inntil sceneinngangen.

 • Alle ytterdører ble fornyet og skiftet ut i 2016.

 • Det er investert i et stort og permanent høyttalersystem i forbindelse med scenen, med 1.800 watt RMS «fast» lyd,
 • Det er også anskaffet en 500 watt oppladbar transportabel trådløs lyd, samt lysanlegg. Salen kan tilpasses for mange forskjellige formål.
 • Det er montert et kraftig WiFi-/internettsystem som sikrer at også store folkeansamlinger på huset får god WiFi-tilknytning samtidig.
 • Det er anskaffet en større lagringsbod som står like ved grendehuset.
 • Det siste store som nå er på plass, er et stort renovert kjøkken, med god boltreplass. Gulv, vegger og tak, samt innredning og avtrekk over ovnene er nytt.
 • Det som står på tur:
 • Sanitæranlegget i kjelleren skal fornyst.

 • Etter det står bedre isolering rundt vinduene for tur.

Ettertraktet å leie

Svarvaa er fornøyd med alle fornyelsene og forbedringene som er utført, og han skryter uhemmet av dugnadsinnsatsen som er nedlagt de siste ti årene. Det er fortsatt en del ting som kan forbedres, men nå er mye på plass.

– Huset er mye brukt, både til selskap for privatpersoner, konserter og andre festlige anledninger. Vi synes også det er artig at næringslivet både lokalt og fjernt i stadig større grad vil leie hos oss, sier Svarvaa.

– Kjøkken og utvendig tak kostet oss 1,5 million kroner, som vi tok opp lån på 500.000 for å få gjennomført. Vi kan som forening søke om tippemidler, og kommunen har behandlet søknaden godt. Men Trøndelag fylkeskommune har en pott til samfunnshus på ti millioner kroner fra Lotteritilsynet, og da er det de store kulturhusene i byene som stikker av med pengene.

Svarvaa ser imidlertid ikke mørkt på grendehus-økonomien:

– Vi har tippemiddelsøknaden stående permanent inne, slik at vi håper å komme i betraktning før eller senere. Men likviditeten og oversikten over foreningens økonomi er god. Vi trenger bare ett utleie i måneden for å betale tilbake lånet med renter. Så den økonomiske situasjonen i Nordtun Grendehus byr på liten risiko.