(Trønderdebatt)

Er det de fattigste barna som skal berge kommuneøkonomien?

Kommunedirektøren i Levanger har lagt fram kuttliste for å berge økonomien, igjen. Ett av forslagene er å ta barnetrygda fra de på sosialstønad. Hvorfor skal de aller fattigste familiene være de eneste som ikke får beholde barnetrygda? Vi har krav på en god begrunnelse, både fra direktøren, men også fra de av kommunestyrets representanter som tenker å stemme for dette.

Og er det ikke litt umusikalsk å foreslå å legge ned svømmehallen på Skogn, når det er fokus på at norske barn er de dårligste i Norden til å svømme? Vi hadde råd til å bygge og drifte svømmehaller på 50- og 60-tallet, før vi fant olje, og Norge var ett av de fattigste landene i Europa.

Det var aldri meningen at de skulle gå med overskudd, men det var enighet om at det er god samfunnsøkonomi. Nå, når vi er et av verdens rikeste land, har vi ikke råd til å holde dem i drift. Det er ungdommene som må betale med dårligere svømmeferdigheter.

Så gjenstår det å se om vi har fått en kommunedirektør som makter å få orden på økonomien. Tidligere har økonomien vært både katastrofalt dårlig og kjempegod flere ganger i året. Når administrasjonen ønsket å kutte i tjenester, svartmalte de situasjonen, og skremte med Robeklista. F.eks. ble «nyheten» om at kommunen skyldte de private barnehagene 15 millioner kroner, sluppet samtidig med forslag om å legge ned Dagsverket: «En plass må vi ta pengene fra». Da administrasjonen ønsket store investeringer, skrøt de av at det stod veldig bra til, og de fikk viljen sin, da også.

Det høye gjeldsnivået er resultat av en bevisst politikk. Hvor lurt var det å legge ned to velfungerende ungdomsskoler (Nesset og Frol) og bygge en kjempestor skole i sentrum? En ny skole der det etterhvert har blitt store problemer, og som etter få år viser seg å være for liten.

Jeg tror problemene i kommuneøkonomien er sammensatt. På den ene sida blir kommunene sulteforet fra staten, men så har kanskje ikke Levanger kommune vært veldig dyktig til å disponere de midlene en tross alt har fått til rådighet?