I rådhuset henger nå 26 grundige skisser til hvordan Levanger sentrum kan ta seg fremover i tiden. Levert av 26 bidragsytere som har viet langt mer tid og energi på planlegging og gjennomtenkte tanker enn noen i Levanger har gjort på 175 år. Kompleksiteten i tegningene og beskrivelsene viser tydelig at alle de 26 skissene er godt gjennomarbeidet og strategisk fundert. Noen tanker er ekstreme, noen litt åpenbare og kjedelige - men i sum er de 26 bidragene en honningkrukke av ideer for dagens administrasjon og politikere.

Og for å være helt tydelig: Ingen av disse skissene vil noen gang bli realisert. Det var heller ikke meningen. Arkitektene er deltakere i en høyt renommert konkurranse, og Levanger har betalt for å være oppgave. Som takk for at vi stiller opp, legger arkitektene altså igjen tegningene når medaljene er utdelt.

Og dette er en restefest levangsbyggen bør fråtse i. Her er det utrolig mange gode ideer og lure tanker, noen elendige, og et par åpenbare: "Nei, tror kanskje ikke det, du ...".

Jeg har behov for å understreke for iLevangers lesere at vi her har fått det svært mange har etterspurt i svært mange år - gjennomtenkte tanker om trafikk, trivsel, bruk, skjøtsel, opplevelser og ambisjoner for vekst. Og ikke bare én plan. Men altså 26!

Og jeg står fast på at et tilsvarende arbeid ikke er gjort siden major Johannes Mathias Sejersted tegnet dagens gateplan etter bybrannen i 1846. Ønsk det hjertelig velkommen.

LES OGSÅ: Skal bruke arkitektkonkurranse til å bygge en moderne og bærekraftig by

Her finner dere de fleste mulige tanker. Fra de mest ekstreme: å grave ut park-aksen for å lage en ny marina midt gjennom sentrum - hvor elv og sjø møtes ved paviljongen. Hvilken bedre måte er det å gjøre vannet mer tilgjengelig for levangsbyggen? Byen har sitt opphav fra nettopp sjøen, elva og båten. Et hederlig forslag, men sannsynligvis utopisk - da det ville være altfor idealistisk og inngripende for dagens samfunn. Men jeg synes hjernene bak skal ha kred for god agitasjon for å rette oppmerksomhet mot det faktum at sundbyen Levanger har kastet båndet til vannet på båten.

Et av de enkleste små detaljforslag jeg finner er for eksempel smarte gatelys - som dimmer opp og ned lyset avhengig av trafikken omkring det. Arkitektene har beregnet en energibesparelse på 25% på denne ene lille detaljen i tegningen sin. Dét er verdt å plukke med seg, selv om man ikke realiserer karusell-sykkelbanen over Levangerelva fra samme skisse. Og det er i alle fall bedre enn dagens løsning hvor gatelysene ved fotgjengerfeltene dimmer når pæra går.

Eller de som løfter fram at en av de aller lavest hengende fruktene er å opplyse sentrumsbeboerne om hvor lang gåtid det faktisk er fra A til B eller F til G - for å minne innbyggerne på at det faktisk ikke er så langt som du tror.

Jeg gjorde et enkelt forsøk selv. Visste du at det bare er cirka 500 meter fra kirka til polet? Omtrent det samme som en runde rundt én etasje på Magneten. Eller som fra Magneten til Familie. Eller en drøy runde rundt friidrettsbanen på Moan. Eller som fra LUSK til Rema. Visste du at det ifølge Google kun tar 17 minutter å gå fra Gjemblekorsen til kirkekrysset? Eller sannsynligvis mindre. For det samme kartet mener jeg skal bruke 23 minutter på de 1,9 kilometerne fra Vassdalen til Oskars, men jeg bruker aldri så lang tid. Dit iallfall …
PS: La meg bare legge til at handlegata Oxford Street i London også er nøyaktig 1,9 kilometer lang. Og at 5th Avenue i New York er hele ti kilometer!

Et par grupper foreslår badebasseng ved Sjøparken. La oss bare anta at disse arkitektene brukte mer tid på å studere tegninger og data, enn å teste badetemperaturer i Trøndelag. Men de skal ha for sprekt forslag …

Et annet bidrag foreslår en melkerute med bybåt mellom Røstad og Magneten. Artig. Og lykke til gjennom sjeteen.

Men en av illustrasjonene som virkelig slo an hos meg, var noe så enkelt som martnasboder i Sjøgata. Men de var vendt ut mot Sundet - ikke inn mot gata! Jeg har lenge etterlyst flytting av martnasbodene under Marsimartnan. Det er noe spesielt å invitere til marked i trehusbyen - på et torg i hovedsak omringet av betongbygg. Det er egentlig litt mystisk at vår historiske martna - som vi liker å sammenligne med martnan på Røros - ikke finner sted mer midt i trehusbyen og historien enn den gjør.

Alle de 26 bidragene har en eller flere små fiffige detaljer vi har vært for navlebeskuende til å se selv utenfor skylappene våre. Noen forslag er fryktelig åpenbare, men samtidig gjør det seg å få dem servert av mennesker som for ett år siden ikke engang visste at Levanger eksisterte. Når til og med de ser detaljene, så ...

Men det mest tydelige for meg er hvor enige bidragsyterne er om én ting. Trafikken er et problem for utvikling av byen. Heller ikke det overraskende. Men når arkitekter fra Barcelona også ser det, så ...

Det er tydelig konsensus om at biltrafikken i sentrumsgatene må reduseres for å vekke trehusbyen til live. Mange av bidragene foreslår forskjellige varianter av å flytte hovedferdselsåren gjennom byen langs jernbanen, bak kirkegården og slakteriet. Flere trekker frem enveiskjøringer for å gi bedre plass for fotgjengere og syklister i gatene. Det er temmelig høy enighet om at biltrafikk skal gå rundt parkaksen - ikke gjennom. Det legges også fram mange forslag til løsninger for gang- og sykkelveger både over sundet og Levangerelva. Det er også mange kreative forslag til alternative parkeringsløsninger i sentrum - som for eksempel over jernbanen.

Det som overrasker meg er at få legger opp til gågate. Ingen foreslår å grave ned parkeringsplassene.

En stor del av oppgaven "Levanger" var også å tegne inn et kultursenter på bibliotektomta. Og her er det naturligvis 26 forskjellige løsninger med forskjellige ideer til både innhold og design. Men ingen har kombinert denne utbyggingen med parkering under bakken. Dét mener jeg må være helt vesentlig dersom det skal utvikles noe i dette området. Og det vil gi levangerhistorien viktige og etterlengtede arkeologiske bidrag.

Både jernbaneparken, bibliotektomta, parkeringskvartalet ved biblioteket og gjerne også Nerparken bør graves opp for å gi flest mulig sentrumsnære parkeringsplasser under bakken. Så kan det legges opplevelser for mennesker oppå. Og med tanke på en potensiell kommende kino på Magneten, så er det kanskje på tide at kommunen gir opp tankene om konferansehotell på havna, og legger det til trafikk-knutepunktet jernbanestasjonen. Sammen med bibliotek og andre flerbruksfunksjoner som vil skape hygge og trivsel for hele kommunens innbyggere.

Nå skal juryen bedømme bidragene, og vinnerne kåres. Men gullmedaljen og diplomene er ikke vesentlig for Levanger. For oss gjenstår er det viktigste - at innbyggerne, administrasjonen og politikerne studerer tegningene og suger til seg inspirasjon og ideer. Og setter noe av det ut i livet. Før det går nye 175 år.

Les også redaktørens tidligere kommentarer om byutvikling:

Les også

Jeg vil bygge en by – hva vil du?

Les også

Fredning være med oss