Vi ber politikerne i Levanger Kommune om å ta saken vedrørende arbeidsforholdene i hjemmetjenesten sør på alvor.

Per i dag er ikke lokalene egnet. Ansatte har ikke et forsvarlig arbeidsmiljø og forholdene legger ikke opp til effektiv drift.

Vi har i lang tid jobbet med omorganisering og omstilling for å øke effektivitet i helse i Levanger Kommune. Det er en stor tidstyv at lokalene ikke er tilpasset og at ansatte må kjøre land og strand for å blande medikamenter. Det er direkte ufyselig at ansatte blir tvunget til å analysere urinprøver på sitt eget WC.

Vi mener at lokalene må tilpasses de lovpålagte oppgavene som hjemmetjenesten skal utføre og at ansatte får ett forsvarlig arbeidsmiljø.

Les også

Arbeidslokalene i hjemmetjenesten

Vi oppfordrer politikerne i Levanger Kommune til å ta saken om bevilgninger til oppgradering av lokalene ved Skogn Helsetun slik at ansatte ved hjemmetjenesten sør får de arbeidsforholdene de har krav på og forholdene blir lagt til rette for en effektiv utføring av tjenestene.

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og FO
Laila Munkeby, Glenn Jakobsen og Robert Lund