(Trønder-Avisa)

Tre personer ble innlagt ved Sykehuset Levanger onsdag, mens én ble innlagt ved Sykehuset Namsos samme dag.

Dermed er det totalt fem innlagte i Levanger og én i Namsos, opplyser Helse Nord-Trøndelag torsdag.

I Levanger er fire av pasientene innlagt på sengepost, uten behov for intensiv behandling, mens én pasient er innlagt på intensiven og mottar behandling der. Vedkommende mottar imidlertid ikke respiratorhjelp.

Pasienten i Namsos er også innlagt på intensiven. Heller ikke vedkommende mottar respiratorhjelp, ifølge helseforetaket.