Foretar endring av styre

Stryet i holdingselskapet Berg Holding AS endrer sammensetning.