Lørdag ble det satt rekord i antall koronasyke pasienter ved sykehuset Levanger. Seks pasienter er innlagt med koronaviruset.

– Alle seks mottar behandling isolert på sengepost. Ingen av pasientene har behov for intensivbehandling.

Én av pasientene som ble omtalt lørdag, ble utskrevet samme kveld. Samtidig ble en ny lagt inn. Totalen er derfor den samme.

Helseforetaket skriver i pressemeldingen at fem ansatte hos dem har påvist smitte, og at status er uendret siden lørdag.