Fra gartneri til eiendom

Selskapet K4 Namsos AS endrer formål fra å drive gartnerivirksomhet til å drive eiendomsutvikling