LEVANGER: Familie, naboer, venner og en lang rekke politiske og organisasjonstilknyttede mennesker, møtte i Levanger kirke fredag for å ta avskjed med tidligere ordfører i Levanger, Martin Stavrum.

Prest Janne Grethe Jørstad omtalte Stavrum som en engasjert person, med stor raushet og omtanke.

– Stolt pappa, bestefar og oldefar

Deretter frambar Stavrums to barn, Ole Petter Stavrum og Helga Stavrum Opheim, i fellesskap sitt minneord om sin far. De kom inn på hele hans løpebane, som inneholdt svært mange fremtredende verv innen politikk, offentlige og private organisasjoner og komiteer lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg til verv i en rekke foreninger.

– Pappa var en stolt bonde på Østbør, og han var med og etablerte et av de tidligste maskinlagene mellom gårdbrukere i Norge. Dette fyller 60 år i år. Musikk var hans store lidenskap, og han var genuint glad i andre mennesker. Hans styrke var å gi andre tillit og ansvar, sa barna Helga og Ole Petter.

De to kom også inn på at Stavrum fikk kreft i 1980, noe han etter en tid ble frisk fra.

– De siste årene av hans liv ble preget av mye sykdom og smerte. Men han var hele veien en stolt pappa, bestefar og oldefar, avsluttet de.

Høgskolen og Falstadsenteret

Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) holde deretter en minnetale der hun listet opp Stavrums politiske og organisasjonsmessige løpebane.

– Martin var Senterparti-politiker og satt som ordfører for Levanger fra 1992 til 1999. I tillegg bekledde han mange betydningsfulle verv lokalt, regionalt og nasjonalt, poengterte hun.

Sand trakk spesielt fram Stavrums viktige rolle for å få Høgskolen i Nord-Trøndelag til Levanger og Røstad.

– Det var en av de største og viktigste sakene han jobbet med i sin ordførerperiode. Han la ned en langvarig innsats for å få saken i mål, helt til Stortinget besluttet plasseringen i 1994.

I tillegg trakk Sand fram Stavrums sentrale rolle som fødselshjelper og pådriver for etableringen av Falstadsenteret som minnested og menneskerettighetssenter. Stavrum var styreleder for senteret i 13 år.

– Martin var leder av Nord-Trøndelag Senterparti i to perioder, og han møtte også av og til som vararepresentant til Stortinget. Martin var en respektert og svært godt likt politiker, avsluttet Sand.

Nytt kirkeorgel og nytt alterbilde

Jann Karlsen, leder i Levanger menighetsråd, sa i sin tale at kirkerommet i Levanger kirke ikke hadde vært som det er, hadde det ikke vært for Martin Stavrum.

– Det nye orgelet kom inn i kirka under Martins ordførerperiode, og han var også senere sterkt delaktig i det nye alterbildet, sa Karlsen blant annet.

Før prest Jørstad frambar sin tale, med utgangspunkt i Salme 103 i Det gamle testamentet og Johannes’ åpenbaring, leste hun opp blomsterhilsninger fra rundt 30 kranser, blomsteroppsatser og blomsterbuketter.

Til ære for 4H-nestoren Martin Stavrum leste Jørstad opp 4H-løftet: «Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.»

– 4H-løftet har så mye godt i seg at det gjerne kunne stått i Bibelen, sa hun.

Tenor Ole Marius Ryan sang først «Kveldskvadet» etter prestens tale. Og før utgang sang han «Makter Gode». Begge sangene fra Paul Okkenhaugs musikk fra «Spelet om Heilag Olav». Stavrum var aktiv i Okkenhaugselskapet, blant annet som leder i flere år.

Organist Hans Melhus spilte orgel til både kirkelydens salmesanger og Ryans solosanger.

Etter seremonien i Levanger kirke, fulgte sørgelyden Martin Stavrum til sitt siste hvilested på Levanger kirkegård. Deretter var det åpen invitasjon til minnesamvær i Nordtun Grendehus på Mule.

Martin Stavrum ble vel 84 år, og gikk bort 30. september i år.