YTTERØYA/LEVANGER SENTRUM: Senterpartiet arrangerte en aldri så liten pressekonferanse på fergeleiet i Levanger sentrum ved middagstider torsdag. Anledningen var ytterøysambandets utvidede rutetilbud, og til stede var fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, ordfører Anita Ravlo Sand og kommunestyrerrepresentant Frode Lund som også sitter i det kommunale trafikksikkerhetsutvalget.

Før det ble snakk om de tre nye avgangene på sambandet, uttalte fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem til iLevanger at helelektrisk eller utslippsfri ferge vil bli krav på sambandet fra det neste anbudet som starter fra 2030.

– Nå får vi sett på hvordan det utvidede rutetilbudet håndterer veksten på Ytterøysambandet. Blir det flere gjenstående biler fortsatt, er det et argument for at ferga i dag ikke er stor nok, og at vi da må se på kapasitet for framtida, sier han til lokalavisa i Levanger.

– Utslippsfri og større ferge

Hallem slår fast at erfaringene med det nye utvidede rutetilbudet, er noe Senterpartiet vil ta med seg som kunnskapsgrunnlag når endelige bestemmelser for 2025-ferga blir fastsatt.

– Vi må vurdere erfaringene fra den nye utvidede fergeruten som nå skal vare i dritsårene 2023 og 2024, sier Hallem til lokalavisa i Levanger, og legger til:

– Så er det et faktum at det nylig er blitt gratis ferge. Vi ser allerede at flere ønsker å oppleve Ytterøya, og det er bra. Hvis trafikkøkningen fører til at ferga blir for liten, må det være en premiss for kontrakten fra 2025 til 2029, med to års opsjon. Dette er grunnlaget som skal føre oss inn i den endelige grønne ferga i 2030. Da kommer den helelektriske ferga, sier Hallem, som får støtte fra levangerordfører Anita Ravlo Sand:

– Ved neste anbud må det til en utslippsfri ferge, og den må blir større. Fergeleiet blir også større på Ytterøya, samt at fergeleiene må legges til rette for elektrisk ferge, sier ordfører Anita Ravlo Sand.

«Aspli-avgangene»

Ordfører Sand pekte på at de tre ekstra daglige rundturene på sambandet fra fredag 1. september er resultat av godt utført arbeid fra spesielt Ytterøyutvalget, kommunen og Senterpartiet i fylkestinget. De tre senterpartipolitikerne betegnet de tre nye daglige avgangene i begge retninger for «Aspli-avgangene», etter Steinar Aspli, gruppeleder for Senterpartiet i Trøndelag, som over år har stått på i fylkeskommunen for å bedre fergetilbudet mellom Levanger og Ytterøya.

– Nå blir det enklere for turnus- og skiftarbeidere å arbeidspendle, det bli mulig å se en hel kinofilm på kveldstid og det blir lettere for ungdommene på øye å delta i fritidsaktiviteter på fastlandet etter skoletid, sa ordføreren.

Fylkesvaraordfører Hallem legger til at over tid har fylkeskommunen fått klare tilbakemeldinger om kapasitetsproblemer på Ytterøysambandet.

– Det var noe jeg møtte første gang i 2016-2017, da jeg var fylkesråd for samferdsel. Vi så at det var for mange biler gjenstående på turene over. Da løste vi det med å få inn ekstra turene på enkelte dager gjennom året for å kunne avlaste trafikken litt. Dette var en veldig dyr løsning og den var heller ikke særlig god. Den fungerte egentlig svært dårlig, noe som hadde sin forklaring i at det var vanskelig å gjøre noe med kontrakten.

Finansiering på plass

Ifølge Hallem har Senterpartiet over tid arbeidet med å få på plass en finansiering i budsjettet for fylkeskommunen, til å dekke utvidet åpningstid på Ytterøysambandet.

– Vi har fått på plass ti millioner kroner til de ekstra avgangene i en prøveordning resten av 2023 og ut 2024. Det skal brukes fire millioner kroner i 2023 og resten i 2024. Den erfaringen vi skaffer oss disse to årene, vil gi grunnlag for hva vi skal gjøre med anbudet når det gjelder kapasitet fra 2025, sier han, og legger til:

– Vi sliter med realiteten om at ferga er for liten på morgenen og ettermiddagen. Det kompenserer vi ved å strekke ut rutetabellen med tre avganger hver veg, en tidlig en på tidlig kveld og en på sen kveld. Om halvannet år kan vi se på hvordan denne løsningen fungerte, og deretter vurdere hva vi kan gjøre med 2025-anbudet, som skal vare til 2029.