(Trønder-Avisa) Helse Nord-Trøndelags pandemistab besluttet lørdag strakstiltak for å forhindre spredning av den britiske varianten av koronaviruset. Det skriver helseforetaket i en pressemelding.

Disse tiltakene er som følger:

Dersom noen av helseforetakets sykehusansatte har vært i Oslo, eller i noen av de ni Follo-kommunene i løpet av de siste ti dagene, må de holde seg borte fra jobb inntil de er testet og har avlagt negativ koronatest.

Samme tiltak gjelder dersom HNT-ansatte har en eller flere medlemmer i sin nære husstand som i løpet av de siste ti dager har vært i Oslo eller Follo-kommunene. Da må HNT-ansatte teste seg og holde seg borte fra jobb inntil det foreligger negativ koronatest.

Tiltaket gjelder omgående fra lørdag 23.1.2021 og inntil videre.

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos inngår i Helse Nord-Trøndelag.

HNT-ansatte som berøres av dette tiltaket, og egentlig skal på jobb ved sykehusene i helgen, må varsle sin enhet om at de ikke kan arbeide, og sørge for at de testes mandag, skriver helseforetaket.

Flere av kommunene i Namdalen, på Innherred og i Værnesregionen gikk lørdag ut med anbefaling om å teste seg dersom innbyggere har vært i Oslo og/eller Follo-kommunene. Denne anbefalingen støtter Helse Nord-Trøndelag, står det avslutningsvis i pressemeldingen