Jeg og mange andre utflyttere har gamle foreldre som bor i Levanger. Foreldrene har gjerne flyttet fra eneboliger til mindre leiligheter, og det er begrenset hvor mye plass de har til overnattingsgjester. Vi må derfor bo andre steder når vi er på besøk.

For egen del liker jeg da å bo på hotell.

Nå tenkte jeg meg oppover en helg i februar, men det eneste hotellet i byen har ikke ledig rom. Sønnen min skulle besøke besteforeldre før jul, men da var hotellet julestengt.

Det er på tide å få bedre kapasitet - fort - så eldre i Levanger slipper å sitte alene uten besøk av slektninger.