Så er en flott sangerbror gått ut av tiden.

Ivar Ugelstad kom til Levanger tidlig på 70-tallet som musikkpedagog ved lærerskolen. Ved siden av å undervise i musikkpedagogikk, dirigerte han lærerskolens kor i en periode. Han sang og spilte også på fritiden, og sosial som han var, fikk han mange venner.

For 40 år siden samlet han sju av disse vennene hjemme hos seg til sang og samspill. Det ble starten på Levangeroktetten.

Her kom Ivars humor, musikalitet og skaperglede til sin rett. Gjennom årene fikk vi nyte gleden av Ivars evner til å skrive tekster, komponere og arrangere musikk. I oktetten fikk han også bruk for sine sceniske evner. Han spilte bl.a. Olav Engelbrekson på Steinvikholmen og ble til tryllekunstner "Fix med sine kunster og triks" i en av oktettens mange barne-TV-sendinger.

Ivar viste også sin kreativitet og estetiske evner med pensel og palett. Utallige spennende og vakre malerier skapte han i sitt atelier. De siste årene som yrkesaktiv, søkte Ivar redusert post ved lærerskolen; han ønsket mer tid ved staffeliet.

Vi som fikk gleden av å synge, spille og skape sammen med Ivar i årevis, vil ta vare på tusen minner om vår fargerike venn.

Levangeroktetten