Leser i meningsbærende Innherredsmedier torsdag 12. mai at Innherredskommunene, regjeringen og stortingets transport- og kommunikasjonskomite er skjønt enige om at en ikke veldig strak og rask E6 fra Åsen til Steinkjer, er det som er riktig. Lokalpressens redaksjoner ser tilsynelatende heller ingen grunn til å stille kritiske spørsmål til denne konklusjonen. Innherredsordførerne er for ordens skyld ikke Innherredskommunene alene.

Dere i Sp (og Ap), både kommunalt og fylkeskommunalt, har de siste par årene ved flere anledninger vært svært tydelige på at deres politikk er gjenbruk av eksisterende trasé, ikke veldig utretting av kurvatur og at farten gjennom regionen stort sett skal være som i dag. Dere skal ha «kred» for at her står dere for det dere har sagt, så kan jo noen av oss likevel irritere oss litt over at akkurat denne lovnaden viste seg ikke å være valgflesk.

Alle er enige om at en eventuell ny E6 må bygges for framtida, da bør man også reflektere noe over hva «framtida» er. Det er rett og slett skremmende at fylkets to største partier ser ut til å tro at dagens løsninger på infrastruktur også vil være gode nok i 2050. Det snakkes om at autonome kjøretøy vil bli en realitet og at vi bør ta dette inn i planene for fremtidens trafikkavvikling, i hvert fall i de store byene. Realiteten er at fremtiden allerede er her, og fullversjonen er rett rundt hjørnet! At det i 2040 skal være noe som heter førerkort, ratt, sjåfør, eller for den del trafikkulykke, ruskjøring eller fartsbot, er mer usannsynlig enn sannsynlig den teknologiske utviklingen tatt i betraktning.

Hovedfartsårer bør fra nå av bygges på en slik måte at de tilrettelegges for fremtiden, og at vi ikke trenger nye utbygginger NÅR den autonome trafikkavviklingen overtar. To kjørefelt i hver retning, lavest mulig stigningsgrad, sammen med en så rett kurvatur som mulig, er et godt utgangspunkt for dette. Førerløse vogntog i tette kolonner (miljømessig sammenlignbart med tog), autonom persontransport som gjennomføres uten avhengighet av rutetider, samtidig som utrykningstransport kan slippes fram i mye høyere hastigheter enn i dag, det er ikke en fiksjon, det er rett rundt hjørnet.

Lars Erik Ertsås, Levanger Høyre