Det var undertegnede med flere investorer som i 2005 tok initiativ for å få bygd hotell på havna i Levanger. Det var vi som fikk regulert hotelltomta også. Vi brukte mange millioner på mulighetsstudie og forprosjektering. Vi samarbeidet med Skanska som også var spydspiss mot mulige drivere. Levangermannen Jan Erik Steen, eiendomsutvikler i Trondheim med partnere, skulle komme inn i prosjektet. Også lokale investorer var inne med kapital.

Vi var i ferd med å få Choice-kjeden som driver. Det var så godt som avtalt. De ville til og med ta regningen for alt inventar. Hotellet ble tegnet og prosjektert med stor konferansesal på 350 sitteplasser, kulturhus med storsal og blackbox til bruk for teaterstudenter. Og kino med to saler. Men hotellkjeden ville ha kommunen med på laget for å sørge for en viss grad av årlig bruk.

Flere av partiene; jeg nevner Høyre, Frp og KrF - var veldig positive til hele prosjektet. Men alt stoppet opp da tidligere ordfører satte foten ned for støtte til nytt hotell. Og nytt kulturhus.

«Kommun' ska itj vårrå nå hotellspekulaint», var svaret vi fikk da saken ble tatt opp for siste gang av Høyres Hjelmstad på et kommunestyremøte! Da trakk Choice-kjeden seg fra prosjektet.

Hadde det ikke vært for den avgjørelsen så hadde hotellet stått der i dag. Med 180 rom. Totalkostnad estimert til cirka 180 millioner. Tommelfingerregelen er at byggekost for et hotell er cirka 1 mill. per hotellrom. Ser at de siste planene som (næringssjef, red.anm.) Håkon Okkenhaug står for er mer eller mindre blåkopier av det materialet vi brukte millioner på.

Så jeg har dessverre liten tro på at et hotell vil bli realisert her i byen i min tid.

Det er vel flere enn meg som husker hvor lang tid det tok å få på plass Trønderhallen også. Var det 30 eller 40 år ?

Bjørn Lyng


MENER DU NOE OM SAKEN? Delta i debatten her.

LES OGSÅ: Dette er politikernes forventninger til havneplanene

LES OGSÅ: Ordføreren vil omregulere vaskeriet