Levanger kommunes neste flerbrukshall må bygges på Nesset, og da i tilknytning til Nesheim skole og idrettsanleggene rundt denne.

Levanger kommune har gjennom de siste årene lagt til rette for stor utbygging av boliger på Nesset, og flere vil det bli. Dette har gjort at befolkningen og barnetallet på Nesset har økt, og det vil øke enda mer.

Levanger kommune må derfor ta initiativ for å se på mulighetene knyttet til bygging av hall snarest. En hall knyttet til Nesheim skole, vil være et viktig bidrag som fører til økt aktivitet, mer attraktivt bomiljø og gode tiltak i nærmiljøet. Det vil også gi skolen tidsriktige hallfasiliteter.

Venstre vil derfor forelå at ny hall på Nesset utredes i tilknytning til budsjettet for 2023.

Karl M. Buchholdt, kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre