egard Austmo har i innlegg i iLevanger den 7.10. noen mildt sagt merkelige betraktninger om lederskap i Levanger kommune.

Les også

Når ser vi lederskap?

Han mener det foregår dobbeltkommunikasjon fra ordføreralliansen med Høyre i spissen. Videre mener han at ordføreralliansen ikke evner å følge opp, ikke så ulikt sist Høyre forsøkte å styre Levanger.

Her må det være en betydelig erindringsforskyvning hos Austmo.

Det er grunn til å minne om at Ap har styrt Levanger med ordfører i flere tiår. Høyre hadde varaordfører i en periode for over 10 år siden og de siste 2 årene og kan vel neppe beskyldes for å ha styrt Levanger i noen av disse periodene. Ap som har bidratt mest til å styre Levanger og må ta stort ansvar for at kommunen er i uføre. Nåværende flertallsallianse gjør sitt beste for å rette opp økonomien etter Ap som har styrt Levanger med forskjellige allianser i flere årtier.

Ansvarsfraskrivelse og gale beskyldninger mot politiske motstandere er ikke det vi trenger fra Ap nå. Austmo skriver at det trengs politiske ledere som evner å lede i nedgangstider, ledere som gå foran og evner å ta tøffe valg. Det skulle Ap ha tenkt på før, så hadde vi nok unngått de såkalte nedgangstidene og situasjonen med at kommunen bruker mer penger enn den har.

At Høyre skulle styrt i Levanger er ikke en dum tanke når man tenker på ansvarlighet. Men flertallet vil det ikke slik. Jeg håper det endrer seg framover.

Ivar Haarstad, Levanger Senior Høyre