Kjære alle sammen!

Det er en glede for meg å få lov til å delta under årets markering av 8. mai. Den her dagen er både vår frigjøringsdag, og vår veterandag.

Frigjørings- og veterandagen gir oss som fellesskap anledning til å hedre alle veteraner for deres innsats for Norge, og for de verdiene vi som nasjon forsvarer. Vi hedrer både våre veteraner fra andre verdenskrig og fra operasjoner som har kommet senere. Våre veteraner har vært villige til å ofre alt for at vi andre skal kunne leve i frihet.

Helt siden vi opplevde vår egen okkupasjon har Norge bidratt i kampen for demokrati, frihet og menneskeverd. Våre soldater har stått i krevende og risikofylte oppdrag. Gjennom sin innsats har de bidratt til økt sikkerhet og stabilitet i en rekke land over hele verden. Det er samfunnet sitt ansvar og vår felles plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Forsvarets fremste oppgave er å forhindre krig og sikre norske interesser og politisk handlefrihet. Det krever kvinner og menn som er villige til å ofre alt for oss. Og for det fortjener de både oppmerksomhet og takknemlighet. Ikke minst fortjener de å bli husket. Husket for den kampen de førte og de verdiene de kjempet for. Verdier vi i dag nyter godt av i vår frie og demokratiske rettsstat.

Det er ikke sånn at de verdiene våre veteraner har kjempet for er vunnet en gang for alle. Det russiske angrepet på Ukraina er også et angrep på demokrati og på våre egne verdier. Det utfordrer prinsippene for det fredelige fellesskapet i Europa, ikke minst respekten for andre stater sin suverenitet og territorielle integritet.

Det er et historisk faktum at militære styrker fra Sovjetunionen spilte en viktig rolle i frigjøringen av Norge. Styrker fra både Russland og Ukraina kjempet sammen i andre verdenskrig, og befolkningen i begge land ble påført enorme tap og lidelser. Det er derfor uforståelig at Russland nå påfører Ukraina og det ukrainske folk en ny og meningsløs krig, med grusomme lidelser og tap av uskyldige menneskeliv.

Norske myndigheter fordømmer på det sterkeste Russland sitt militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina. Russland fører en brutal krig som rammer folk i Ukraina hardt. Det ser vi på bildene vi får rapportert hver eneste dag. Og vi møter også de som flyktet fra sitt hjem til trygghet hit til oss i Norge og Trøndelag. Norge fordømmer angrepene på det sterkeste.

Russland sin krigføring gjør vår egen markering av 8. mai enda mer aktuell. Ikke minst for de unge. Det er viktig at unge i dag får vite hva unge mennesker før dem har utrettet. Og ikke minst hvorfor.

Det gjelder de som sto midt i kampene fra 1940 til 1945, og det gjelder de som har gjort en innsats i internasjonale operasjoner siden andre verdenskrig.

Jeg ønsker også å trekke frem de som nå passer på våre grenser til havs, til lands og i luften. Våre grenser og NATO sine grenser. I NATO-styrker, i daglig nasjonal beredskap og i annen tjeneste.

Vi som bor i Norge idag har ulike forhold til krig. Alle får vi grufulle bilder i TV-ruta eller på nettet hver eneste dag. Noen av oss har flyktet fra krigshandlinger og søkt trygghet her i Norge. Noen har familie, venner eller kollegaer som er i områder med krig og utrygghet.

Noen av oss lever fortsatt med sterke minner fra 2. verdenskrig og okkupasjonen som satte nordmenn i fangenskap og tok sivile liv på grusomt vis. Og noen av oss husker historiene foreldre og besteforeldre fortalte. Min farfar satt i fangskap her på Falstad.

Hver gang jeg besøker Falstad og utstillingen i kjellerlokalene får jeg en påminnelse om hvor tett på krigen var min familie. På et av monterne står initialene I. Kjerkol. Det er mine initialer, men det er farfar Ivar sitt fangekort. Han er en av mine påminnelser om hvorfor vi aldri skal ta vår frihet forgitt.

Vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som vårt samfunn er tuftet på. På mennesket sin ukrenkelighet og egenverdi, på rettsstatens prinsipper, og fred og frihet.

9. april symboliserer undertrykkelse og tvang. Dagen da Norge ble offer for angrepskrig fra en tyrannisk stormakt. 8. mai symboliserer frihet og glede, og ikke minst ettertanke. 8. mai er dagen vi minnes de som har vært villig til å ofre alt for våre verdier og for vårt demokrati.

8. mai er dagen for å hedre alle de som har gjort og gjør verden til et tryggere og bedrested for alle oss andre.

Takk.