Vår gode venn og trofaste støttespiller Martin Stavrum døde fredag 30. september. Det var med stort vemod vi mottok den triste meldingen. Han etterlater seg dype spor – ikke bare i det konkrete Falstadlandskapet, men også i hjertene til alle oss som fikk gleden av å jobbe sammen med ham gjennom mange år. Martin var Falstadsenterets fødselshjelper og gudfar.

Martin Stavrum var en person av «hel ved», slik vi ofte karakteriserer samfunnsengasjerte mennesker med integritet og kunnskap. Den lavmælte og stillfarne som samtidig sto fram som den kraftfulle høvdingen. Klar og tydelig i sitt engasjement og sine meninger. Med sin klokskap, omsorg og varme skapte Martin trygge rom for kreativitet, toleranse og åpenhet. Fundament for hans virke var omsorg og sjenerøsitet for alle han arbeidet sammen med.

Martin var solid forankret i kultur og tradisjon, og hadde også et klart blikk for framtidas utfordringer, utvikling og nytenkning. Også da han besøkte Falstadsenteret for bare en måned siden var det senterets betydning fremover som var hans viktigste budskap.

Vi takker for mange rike stunder og lyser fred over Martin Stavrum sitt gode minne.

Styret og ansatte ved Falstadsenteret