Gå til sidens hovedinnhold

Nå åpnes det for å søke på legatmidler i kommunen

Nå kan de som er i målgruppen søke om økonomisk støtte fra flere private legat, fond eller stiftelser i Levanger kommune.

For abonnenter

Levanger kommune forvalter en rekke private legat, som det skal deles ut rentemidler fra til ungdom i utdanning eller til støtte for helserelaterte tema. Nå kan de som tilfredsstiller målgruppen i de enkelte legatene søke om midler for 2021.

– Dette er veldig små stiftelser, med ikke mye kapital. Det er derfor ikke store beløp som deles ut, men renteinntektene skal fordeles, sier Hege Granaune i Levanger kommune. Hun er kommunens kontaktperson for legatene.

Varierende søkertall

Granaune legger til at antall søkere på legatene varierer fra år til år, og også mellom legatene.

– For noen legat er det ingen søkere, mens på andre er det noen hvert år, sier Granaunse, som legger til at det er legatets styre som hvert år beslutter om det skal deles ut midler.

Formannskapet eller kommunestyret har oppnevnt styre for legatene, og det er også kommunen som er sekretariat og som fører regnskap for dem.

– Kommunen har valgt ett felles styre for åtte av legatene, mens det er egne styrer for Einar Borgsøs Stiftelse og for Ole Sandsdsørs fond og legat.

Annonseres senere

Ett av legatene, Einar Borgsøs Stiftelse, blir ikke annonsert på kommunens hjemmeside nå sammen med de andre ni legatene, da stiftelsen har vært i en prosess rundt grunnkapital. Ny grunnkapital må godkjennes av Stiftelsestilsynet før det kan søkes om midler fra legatet.

– Einar Borgsøs Stiftelse blir kunngjort senere, slik at det kan søkes på dette også så snart Stiftelsestilsynet har sagt sitt, sier Granaune til iLevanger.

Formål for Einar Borgsøs Stiftelse er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting fortrinnsvis i tidligere Frol kommune, samt etablere nye arbeidsplasser innen jordbruk og småindustri fortrinnsvis i tidligere Frol kommune, samt å yte støtte til ungdom som skal finne seg arbeids i Frol.

Disse legatene kan nå søkes på:

Ole Sandsørs legat

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingskoler og som bor innen Ytterøyas tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.

Margit og Petter Nyengets legat

Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.

Felleslegat til utdanningsformål:

Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.

Legatet «Petrines Minde»

Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.

Martin, John og Marie Nordenborgs legat for funksjonshemmet ungdom

Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til funksjonshemmet ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.

Stendahl og Grønns legat

Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)

Anne Hiorts legat

Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.

Edvard og Louise Øiens legat

Ifølge statuttene skal det deles ut midler til:

a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.

b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.

Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne

Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.

Alle legat har sin historie

Alle legatene har en særskilt historie, og for foreksempel bak Margit og Petter Nyengets legat står en svært oppfinnsom Petter Nyenget (1889 - 1962).

Dette skriver Levanger Bibliotek om ham:

"Han var et teknisk geni og pønsket ut nye oppfinnelser fort vekk. Kappsager, høypresser, kvisthakkere, halmblåsere, grusspredere på lastebiler, potetopptakere, jordpottepressene "Staup"” og "Staup junior", grøftemaskiner, potetsiloer, vaskemaskinrotorer og mye annet.

Biblioteket konkluderer med at det var konstruksjonen av tipper for lastebiler som fikk størst betydning for Nyengets Mekaniske Verksted. For sin virksomhet mottok Petter Nyenget flere priser. På utstillinger i inn- og utland fikk han både gull og ærespriser. I 1955 mottok han H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull for oppfinnelser og samfunnsgagnlig virksomhet.

Les også

250 elever fikk teaterleksjon om gammel kystkultur. I kveld er det de voksnes tur til å møte en Johan Bojer-legende

Les også

Dette er alternativene for plassering av Norges nest største fotomuseum

Les også

Operaen på Ytterøy bygdetun er godt kjent – men hvorfor heter området Bjørvika?

Kommentarer til denne saken