(Trønder-Avisa)

Fra og med fredag 26. november vil pasienter, ledsagere, pårørende og besøkende bli pålagt å ta på munnbind så lenge de oppholder seg innendørs på sykehusene i Levanger og Namsos. Tiltaket begrunnes med høyt smittetrykk i Trøndelag.

– Helsemyndighetene har bedt sykehusene forsterke kravene til bruk av munnbind i områder med høyt eller økende smittepress. I Helse Nord-Trøndelag sin helseregion har flere kommuner registrert mange smittede og stigende trend. Vårt pandemiutvalg konkluderer derfor med at munnbindpåbud skal innføres for alle som har ærend på sykehusene, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen i en pressemelding torsdag.

Adgangskontrollen ved sykehusene vil utstyre pasienter og øvrige besøkende med munnbind. Tiltaket vil gjelde så lenge det er nødvendig, opplyser helseforetaket.

– Økt smittetrend i Trondheim førte til at St. Olavs hospital innførte strengere krav til bruk av munnbind fra i dag 25. november. Ferske tall fra våre kommuner viser til dels høy grad av smitte i befolkningen, og det gjelder nå å beskytte pasientene og våre ansatte med forsterkede tiltak, sier fagsjef Iversen.

LES OGSÅ: Dette er personene som har dødd av korona i Nord-Trøndelag

LES OGSÅ: To koronasmittede pasienter døde

Helse Nord-Trøndelag følger i tillegg FHIs anbefaling når det gjelder ansatte i sykehusene.

– Ansatte i sykehusene anbefales å benytte munnbind ved nærkontakt med pasienter i situasjoner hvor det ikke kan holdes avstand. Det er viktig at alle som oppholder seg i sykehusene respekterer og etterlever gjeninnføringen av énmetersregelen, opplyser Åm og Iversen.

Helseforetaket minner om at alt besøk til inneliggende pasienter må avtales på forhånd med den aktuelle avdeling.

Begge sykehus har fast besøkstid mellom klokken 17 og 20. Avdelingene vil ved behov legge til rette for besøk av alvorlig syke, samt inneliggende barn og unge, utenfor fast besøkstid.