Nå kan det bli mer langtransport på Skogn

PostNord AS søker Trøndelag fylkeskommune om å få åpnet en tilførselsvei for modulvogntog fra E6 til Reemyra på gamle E6 i Skogn.