Naboene vil stanse utbygging. Frykter leirras på Skogn

Naboene til det gamle herredshuset på Skogn ber kommunen droppe utbyggingsplanene.