I lokalmedia blir vi med rette påmint den alvorlige økonomiske situasjonen Levanger kommune befinner seg.

Samtidig foregår det en dobbeltkommunikasjon fra ordføreralliansen med Høyre i spissen. De sier en ting, men ved hver korsveg så velger de dyrere løsninger enn det både administrasjonen og vi i de andre partia legger opp til.

Arbeiderpartiet har sammen med SV, MdG og Rødt hele denne perioden foreslått å stramme inn pengebruken. I ord er vi alle enige, i handling evner ikke ordføreralliansen å følge opp. Ikke så ulikt sist Høyre forsøkte å styre Levanger.

Noen feil bør vi sammen unngå:

  • Forvente en økning i antall innbyggere i en tid med nesten ingen innvandring
  • Lønnsoppgjøret bør følge de nasjonale prognosene
  • Ikke bygge bygg vi ikke kan drifte
  • Ikke tro at økonomien ordner seg selv

Arbeiderpartiet har advart imot denne holdningen, og har levert konkrete forslag for å bedre situasjonen.

Skal vi snu skuta så er folkevalgtes viktigste oppgave å få etablert en sparekultur. Det er der forskjellen mellom oss og rikere kommuner ligger.

Vi har ikke råd (om da ikke formålet til ordføreralliansen faktisk er Robek) med nye tapte år. Vi skal snart vedta nytt budsjett. Da trengs det politiske ledere som evner å lede i nedgangstid, ledere som går foran, og våger å ta tøffe valg. Når ser vi det lederskapet?

Vegard Austmo, Arbeiderpartiet