(Trønder-Avisa) Helse Nord-Trøndelag melder mandag formiddag at totalt sju pasienter med påvist smitte er innlagt ved Sykehuset Levanger. En ny pasient ble innlagt søndag.

Alle sju mottar behandling isolert på sengepost. Ingen av pasientene har behov for intensivbehandling.

Dette er det høyeste antall smittede som er innlagt ved sykehuset siden utbruddet av koronapandemien i fjor.

Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Helseforetaket har fire ansatte med påvist smitte.