Levanger kommune vedtok i mars i fjor en ny reguleringsplan for Gottås boligfelt på Ronglan. En god mulighet til å gjøre denne reguleringsplanen enda bedre er å legge til rette for asfaltert vei til feltet.

Veien til boligfeltet i dag er en grusvei på nesten to kilometer, og Gottås boligfelt er et av få offentlige boligfeltet i kommunen som har en grusvei som tilførselsvei.

Levanger må satse på vedlikehold og utbedring av kommuneveiene, og skal Levanger være en attraktiv bostedskommunene må veivedlikeholdet prioriteres. Venstre vil at alle kommunale boligfelt skal ha asfalterte tilførselsveier og styrke vedlikeholdet av kommuneveiene. Det vil være en satsing på levende bygder, trygge boligfelt og en bedre infrastruktur.

Karl M. Buchholdt, gruppeleder for Venstre i Levanger kommunestyre