Satser 100 millioner på CO₂-fangst fra Norske Skog

En investorgruppe satser 100 millioner kroner på et pilotprosjekt for CO₂-fangst fra Norske Skog i sjøen like ved fabrikken. Målet er kommersiell, havbasert produksjon av biomasse til blant annet biodrivstoff.