Sjelden har et rockete ungdomsband hatt et tøffere navn

De debuterte med et brak på Havna scene i november. Nå har Zøvnmangel stemt instrumentene mot UKM – om ikke koronaen fortsetter å kvele den kunsteriske kreativitet