Det spanske selskapet MH Technology AS er i ferd med å etablere seg i de tidligere Grilstad-lokalene i Åsen sentrum, der de ifølge media ønsker å drive datasenter og kryptograving. Etableringen krever enten dispensasjon fra reguleringsplanen for Åsen, eller en ny reguleringsplan.

Naturvernforbundets råd til politikerne er å si nei til etableringen.

Dagens Næringsliv har i det siste hatt flere artikler om kryptovaluta i Norge og hvordan dette er helt ute av kontroll. Den 13. juni skriver avisa at kryptofabrikkene i fjor hadde tilgang til 120 MW. Dette utgjør ca. 1 TWh i strømforbruk ved full produksjon gjennom året. Det tilsvarer hele årsproduksjonen av kraft fra de 80 vindturbinene på Storheia på Fosen på 1.000 GWh.

Les også

Når verden blir litt for kryptisk for Trøndelag …

Etterspørselen etter kraft vil øke framover, og staten må ta sitt ansvar og prioritere hvilke formål krafta skal brukes til. Naturvernforbundet mener at vi trenger mer elektrisk kraft til det grønne skiftet, og at energi og arealer ikke bør prioriteres brukt til energiintensiv utvinning av kryptovaluta, slik som bitcoin.

Kryptofabrikkene etablerer seg gjerne i kontainere på steder der de har tilgang til billig kraft. Hvilke kraftavtaler de har inngått og hvor lang varighet de har, er det vanskelig å få innsikt i. Hvis kraftprisen stiger, flyttes konteinerne til et nytt sted som kan tilby kraft til en billigere pris. Utenlandske finansselskap i skatteparadis vil utnytte vår fornybare energi til lav pris. Kryptofabrikker driftes med få ansatte, og det er vanskelig å se hvilken verdiskapning de bidrar med i Norge. Ingen steder blir spillvarmen utnyttet.

Uten en prioritering av strømforbruk og økt satsing på energieffektivisering, vil vi få et økt press på natur og naturverdier. Mange kryptofabrikker krever utbygging av småkraftverk. Det har allerede fått negative konsekvenser for naturmangfoldet i Drangedal og Fyresdal.

Statnett har ikke annet valg enn å gi elektrisk kraft til de som ber om det ut fra "først til mølla". Statnett ønsker seg kriterier som gjør at de kan prioritere. Det regjeringsoppnevnte Strømnettutvalget som la frem sin NOU nylig, anbefaler dessverre ikke en prioritering av hva som skal få tilgang til strømnettet. Utvalgets forslag kan bidra til at de minst realistiske planene ikke går videre og at det ryddes litt i køen. Men det er ikke nok. Naturvernforbundet krever kriterier fra staten som gjør at innmeldte behov for mer elektrisk kraft kan prioriteres. Naturvernforbundet krever også at staten opphever dagens avgiftsfordeler for energikrevende datasentre som produserer kryptovaluta.

I en tid med klima-, natur- og strømkrise må vi prioritere nøye hva vi bruker vår energi og våre arealer til. Naturvernforbundet mener at det er uansvarlig å sløse energi på å utvinne kryptovaluta. Det er også uansvarlig statlig politikk og overlate hele ansvaret i slike saker til den enkelte kommune.

Naturvernforbundet vil råde alle kommuner til å kjenne sitt samfunnsansvar, og hindre etablering av miljøskadelige og energiintensive kryptofabrikker. Inntil statlige prioriteringer er på plass, oppfordrer vi politikerne i Levanger til å ta ansvar og si nei til etablering av kraftkrevende kryptoutvinning.

Magne Vågsland, Naturvernforbundet i Trøndelag
Gøril Aas Hustad, Naturvernforbundet i Levanger