(Trønderdebatt)

I prinsippet er jeg opptatt av at samfunnet skal ha minst mulig statlig innblanding og regulering av markedet, men i tråd med sterke tradisjoner for den skandinaviske blandingsøkonomien, er det et sentralt poeng at man regulerer markedet der markedet selv ikke har mekanismer for å regulere seg, eller der hensynet til innbyggernes velferd og samfunnsberedskap er best tjent med statlige reguleringer. Fordi strøm er et spørsmål om sikkerhet og beredskap bør nettopp strømmarkedet være et mer regulert marked.

Når Statkraft har ekstraordinære inntekter, gir det meg som privatperson ekstraordinære utgifter; Med dagens situasjon er denne for vår familie stipulert til hele 30.000 kr i merutgifter gjennom denne vinteren. I tillegg er jeg mor til to studenter som jeg også må beregne å bistå med 10.000 i ekstra foreldrefinansiert «strøm-stipend» Dette fordi studiefinansieringen ikke dekker de unges reelle utgifter til strøm, mat og husleie.

Det er sittende regjering og flertallskonstellasjonen - våre fremste tillitsvalgte - som er gitt vår tillit til å bære ansvaret for nødvendig beredskap. Det er disse som har ansvaret for at vi som innbyggere skal ha god, stabil tilgang til livsnødvendig strøm. Når de samme politikerne fraskriver seg dette ansvaret ved å unnlate å ta i bruk det handlingsrom og de nødvendige reguleringsmekanismer som fins for å regulere denne, da må man kunne stille spørsmål ved om de er denne tilliten verdig?

Fremfor å sørge for nødvendig beredskap velger nå Støre-regjeringen å utnytte denne situasjonen, de lar staten håve inn 15 milliarder i ekstraordinære inntekter fra min og din lommebok, og byr oss i retur symbolske tiltak, som reduksjon på 10 øre per kWh, for å bøte på denne fortvilte situasjonen - da er det lov å bli sint! Som vi sier det på trøndersk: «Da kainn dæm med den politiske makta ta derre symbolske forslagen sin å tørk sæ bak øran med!»

Staten beriker seg nå på ekstraordinære inntekter som genereres av den sårbare situasjonen vi som innbyggere nå står i, og det kan vi faktisk ikke akseptere. Vi må kunne forvente mer av våre fremste tillitsvalgte.

Enten er dette en ønsket politikk, eller så er dette resultatet av ren politisk inkompetanse - jeg er usikker på hva jeg tenker er verst!

Slutt med tøyset, nok er nok! Ta folk på alvor - slutt med symboltiltak og fjern momsen på strøm!