Takk til alle ansatte som jobber ved hjemmetjenesten i sør.

Dere hadde fortjent så mye mer enn klapp og gode ord. Det har vært en omforent enighet om at arbeidsforholda har vært for dårlig. Så derfor foreslo kommunedirektøren å sette av 2 millioner til flytting. Rødt, SV, V, MdG og Ap støtta alle dette. Dessverre sa Sp, H, FrP og KrF nei.

Nå er det deres budsjett, og deres ansvar alene. Levanger Ap har tatt opp saken tidligere. Både med bruken av helsehuset, rekruttering av ansatte, og en større vilje til å bruke mer på helse i Levanger. Pleie og omsorg er allerede i en tung omstillingsprosess, og det er allerede et høyt sykefravær.

Flytting og håp om bedre arbeidsforhold er ett av tiltaka for å nå felles politiske mål. Dette haster, vi kan ikke ha det slik som det er nå. Dette handler om beredskap.

Covid har vist alvoret i situasjonen med manglende rekruttering. Beredskapen vår må styrkes, det gjør den gjennom en ny brannstasjon, og da bør vi også kunne bruke småpenger på forsvarlige arbeidsforhold til våre ansatte innenfor pleie og omsorg.

«Lokalene våre legger ikke opp til forsvarlig drift slik de er i dag, sier de to tillitsvalgte.», mens fagforbundet i et brev skriver «Det er direkte ufyselig at ansatte blir tvunget til å analysere urinprøver på sitt eget WC».

LES OGSÅ: Arbeidslokalene i hjemmetjenesten

LES OGSÅ: Fagforeningenes oppfordring til politikerne

Vi må lytte til de ansatte. Det er svakt at dette ikke er kommunisert med ansatte før ordførerpartiene foreslo kuttet. Det snakkes så mye om partssamarbeid. Men dette viser at det forblir med snakk…

Fornøyde ansatte er vår viktigste ressurs for å nå omstillingsmålene innenfor pleie og omsorg.

Kontrollspørsmålet er om de i det hele tatt visste konsekvensene av å fjerne denne investeringen?

Ansatte på hjemmetjenesten avdeling sør har venta lenge nok. Det er på tide at ordføreren nå kommer på banen og retter opp en enkel budsjettabbe. Dette må skje nå.

Skjer det ikke så vil selvsagt Arbeiderpartiet kreve revidering av budsjettet allerede på nyåret. Vårt fremste ansvar som folkevalgte er å sikre forsvarlig drift, god rekruttering og et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Det er vår fordømte plikt, men også å rette opp opplagte feil.

Jeg håper inderlig at dette var en tabbe fra flertallet. Tabbe som enkelt kan la seg rette på.

Til alle våre ansatte: Takk for at dere sier i fra, takk for at dere varsler. Dere er hverdagsheltene i kommunen vår.

Vegard Austmo og Stig Ove Sommervoll, Levanger Ap