Ungdomsrådet i Levanger består av 14 ungdommer fra alle skolene i kommunen. Det ble valgt inn nye medlemmer senest i fjor høst, men på grunn av koronaen har det ikke vært så mange fysiske møter.

Onsdag møttes ungdommene for første gang i år. Der fikk de blant annet innføring i den kommende kommuneplanen, og mulighet for å komme med innspill til strategidokumentet.

Tungt stoff

Men ungdommene innrømmer at slike byråkratiske dokumenter og prosesser er vanskelige å forholde seg til.

– Ingen i åttende vet hva «relasjonsvelferd» er, sier André Åstrøm som er leder i ungdomsrådet.

Nestleder Emilie Gundersen var også ganske sliten etter gjennomgangen av det kommuneledelsen mener er de viktigste punktene for ungdommen.

– Det var fint med en innføring i dokumentene. Vi ungdommer kan ikke forventes og dra hjem for å se både på bakgrunnen for denne kommuneplanen eller sette seg inn i alle dokumenter, sier hun.

Ungdommene vil møtes

Rådet har siden valget i høst selv satt ned grupper for å jobbe med selvvalgte temaer.

– Blant annet så vi fra en idemyldring i høst at vi trenger bedre kollektivtilbud, flere møteplasser og tiltak for å lette på ungdomsmiljøet vi har i Levanger, sier Åstrøm.

Nestlederen legger til at det for eksempel handler om å ha mulighet for å komme seg til Torsbustaden for å stå på ski, selv om man ikke har foreldre til å kjøre seg.

– Eller fra Mule til Langåsdammen på sommeren, sier hun.

Ungdommene poengterer at behovet har blitt større etter koronaen.

– Med plassbegrensninger på de faste treffpunktene, som ungdomshuset, så blir mange gående omkring og vanke i byen. Og så blir man som regel jaget fra butikkene eller parkeringskjelleren om man samles der, ble det uttalt i møtet onsdag.

– Må snakke de voksnes språk

Det er kommuneloven som pålegger kommunene å ha et ungdomsråd. Gjennom rådet gis ungdom rett og mulighet til å uttale seg om alle forslag som gjelder ungdom, samt å ivareta interesser og øke samfunnsengasjementet for ungdom i Levanger.

– Hvor enkelt er det for ungdom å delta i politikken i Levanger?

– Det er ikke kjempeopplagt hvordan vi kan delta. De voksne sier at de skal høre på oss, men samtidig kreves det da at vi snakker deres språk. Vi er altså velkomne inn i politikken, men jeg er usikker på hvor godt vi blir hørt, sier Åstrøm.

Han mener også ungdommene opplever at det blir gjort lite med problemer de har gjort kjent gjennom rådet.

– Sånt gjør det vanskelig å få ungdom til å engasjere seg. Og det ser vi i at det er vanskelig å finne ungdom som vil sitte i ungdomsrådet. Det er bare såvidt vi får fylt plassene - og dét er et problem, sier han og får støtte fra nestlederen.

Åstrøm ønsker seg blant annet jevnlige møter mellom ungdomsrådet og representanter fra alle partiene i kommunestyret.

Les mer om ungdomsrådet på kommunens hjemmeside.

Pynter til ball

Både Gundersen og Åstrøm mener man faktisk må gi ungdom ansvar, for å få engasjement tilbake.

– På ungdomsskolen får elevrådet lite tillit til å delta i skolehverdagen. Der har den viktigste oppgaven for elevrådet vært å pynte aulaen til jul, sier Gundersen.

– På videregående blir elevrådet organisert annerledes enn på ungdomskolen. Jeg føler vi har mye mer medbestemmelse i hva som skjer i skolehverdagen der enn vi hadde på ungdomsskolen, sier Åstrøm.

– Hvor viktig er det for dere å delta i utarbeidelsen av kommuneplanen?

– Dette er viktig for å vise at vi i ungdomsrådet ikke bare sitter på rumpa og ikke engasjerer oss, men også får være med og påvirke hvordan Levanger kan se ut om 30-40 år. Ungdomsrådet har satt ned grupper som jobber med rusproblemer, tilgang på helsesykepleier, kino og badeplasser, i tillegg til kollektivtilbud og møteplasser. Dét er viktig for oss, sier Åstrøm.