Jeg ønsker en utvikling av Trehusbyen Levanger, det er positivt at det historiske kulturmiljøet og byen vår, utvikles.

Jeg ønsker også en nyansert debatt.

Det er mange perspektiver i en slik debatt, her er noen: bærekraft, trafikk, næring, hva generer mer næring? Hvem vil vi legge til rette for at skal bo her? Miljø, felleskap, fortetting i byer, verdier, åpne/lukkede byrom, folkehelse og sikkert mange flere.

Fredning er et sterkt virkemiddel. Det er slik jeg ser det en stolthet, et utgangspunkt, en visjon, en egenart og en identitet.

Jeg vil ikke at utviklingen/nye bygg skal svekke helheten og byens identitet.

Det planlagte bankkvartalets volum og utforming vil endre bylandskapet, og felleskapets-sone, for framtiden, fra 4 sider.

For meg er det ikke et godt nok argument at det er dårlig vedlikeholdt der fra før.

LES OGSÅ: Næringsforeningen støtter utbygging i Levanger sentrum: – Må tåle fortetting, sier lederen

Noen synes skissene til bankkvartalet er fine, og tatt ut av sammenhengen kan jeg være enig i det.

Det sentrale spørsmålet i denne saken blir slik jeg ser det: Passer dette bygget inn i byen vår dersom vi skal ta fredningsstatusen på alvor?

Hvilket utgangspunkt vi har i utviklingen kan enkelt deles i to:

  1. Hva får vi «trykket» til innenfor tålegrensen av det freda kulturmiljøet?
  2. Hva får vi til dersom vi har visjoner for det freda kulturmiljøet?

Jeg skulle ønske vi hadde visjoner for den freda trehusbyen og at det gikk prestisje i utvikling av den med fredningen som fundament.

Jeg tror det å styrke Levangers identitet som trehusby og formidle kunnskap om kulturmiljøet vil blir avgjørende for byens fremtiden.

Torunn Skjæran, martnas og byhistoriskutvalg

Les også

Fredning være med oss