(Trønderdebatt)

Den høyreradikale organisasjonen Sian har planlagt demonstrasjoner både på Stjørdal og i Trondheim denne uka. Jeg er redd for at demonstrasjonene møtes på en slik måte at Sian får økt oppmerksomhet og sympati, selv om det er det siste vi ønsker.

Sian ønsker å provosere folk, og ofte lykkes de. Denne provokasjonen fører til raseri, som igjen kan føre til vold. Det så vi i Trondheim sist gang Sian demonstrerte i Trønderhovedstaden. 15 ungdommer ble anmeldt.

I fjor sommer demonstrerte Sian i Bergen, hvor Sian-lederen ble skadet og måtte geleides bort av politiet. I etterkant av demonstrasjonen skrev Shakeel Rehman i Senter for sekulær integrering dette i Nettavisen: «Sians hovedbudskap er stigmatisering av muslimer som voldelige på grunn av islam. Med overfallet i Bergen bekreftes Sians fordommer og stigmatisering, og dermed fare for at fremmedfrykt mot alle muslimer kan øke».

Og hva skjer dersom det blir nye sammenstøt mellom Sian og mot-demonstranter i Trøndelag til helga? Det blir presseoppslag og mer oppmerksomhet rundt organisasjonen. Dermed kan Sian fremstille seg selv i et bedre lys enn sine aggressive motstandere. Dette kan videre føre til økt sympati for organisasjonen. For å sette det på spissen; deltar du aktivt i Sian-demonstrasjonen, hjelper du Sian med oppmerksomhet og å spre budskapet. Og det er vel akkurat det du ønsker å unngå ved å møte opp?

Som Trygve Lundemo så godt skrev det: «Hvis Torvet blir tomt, blir demonstrasjonen mislykket. Hvis det blir bråk, blir den en suksess, sett med Sians øyne». Den siste tiden har jeg registrert flere Facebook-arrangement i anledning Sian-demonstrasjonen, blant annet «Lag lyd mot Sian». Her oppfordres Sians meningsmotstandere til å ta med seg «blokkfløyter, kazoo eller andre instrument som lager mye lyd». Dermed oppfordres folk til å komme til Torvet og overdøve Sians budskap. Som vi har sett flere ganger tidligere, vil Sians demonstrasjoner bli enda mer provoserende dersom de ikke får fremmet budskapet sitt. Et virkemiddel de bruker er å brenne koranen. Vi må bidra til å unngå bråk og unngå suksess for Sian.

I Norge er vi så heldige at vi har ytrings-, møte- og forsamlingsfrihet. Vi har også heldigvis et politi som håndhever loven og beskytter disse frihetene. Ytringsfrihet er en forutsetning for demokratiet. For at vi skal kunne ha et velfungerende demokrati, må også ytringsfriheten tas på alvor – også når vi er dypt uenige i ytringene som fremmes.

Så hva er beste måten å håndtere provoserende ytringer? Hvordan viser vi avsky og tar avstand samtidig som vi respekterer de demokratiske prosessene og våre grunnleggende friheter – som ytringsfriheten? Jeg sitter ikke med svaret, men jeg har et forslag.

I 1991 holdt høyreekstreme Arne Myrdal tale på Youngstorget. 10.000 mennesker møtte opp. Deres måte å ta avstand til Myrdals budskap på, var å snu ham ryggen. Ingen kastet stein, egg eller reker, ingen passerte de oppsatte sperringene for å angripe, ingen overdøvet Myrdals budskap. De møtte opp og vendte Arne Myrdal og hans holdninger ryggen. For meg er dette et prakteksempel på hvordan høyreradikale og -ekstreme ytringer bør bli møtt. Sian er intet unntak.

AUF og LO, med støtte fra en rekke organisasjoner, skal arrangere Folkefest for mangfold og inkludering, samme tidspunkt som Sian skal ha sin demonstrasjon på Torvet. Denne folkefesten avholdes i Tordenskioldsparken. På deres Facebook-arrangement står det «Samtidig som vi feirer demokratiet og mangfoldet, kommer Sian til å demonstrere mot nettopp dette. Heldigvis er vi flere, større og sterkere. Kjærligheten kommer bestandig til å overvinne hatet».

La oss unngå at Sian får bekreftet sine fordommer, la oss aktivt jobbe for at fremmedfrykten mot muslimer ikke øker. La oss ikke «lage lyd mot Sian». Vend Sian ryggen – ved å delta på AUFs folkefest for mangfold og inkludering. La Sian demonstrere for et tomt torg.