Flere regionale og lokale medier har i sommer satt fokus på etableringen av ulike senter for datalagring i Trøndelag. Mye av retorikken knyttet til etableringen av disse sentrene, har knyttet seg til at de i stor grad utvinner ulike typer kryptovaluta og bruker mye strøm.

Selv har jeg svært lite sans for og svært liten tro på kryptovalutaer som bitcoin, men både Trøndelag og Norge har store naturgitte forutsetninger for etablering av datasentre. Samfunnet blir stadig mer digitalt, og vi bruker mer data. Derfor trengs det datalagringssentre, fordi at mange av databehandlingstjenestene som industri og næringsliv trenger, er avhengig av tjenestene til datasentrene rundt om i verden.

Stort sett alt vi gjør på en PC eller en smarttelefon er innom et datalagringssenter, om du lagrer et bilde, ser på Netflix eller skriver en melding. I et datalagringssenter blir slike data prosessert og lagret. Om du leser dette innlegget digitalt, da har du lastet det ned fra et datalagringssenter.

Derfor trengs datalagringssentrene, og i kommuner som Namsskogan og Tydal ser vi at det blir lagt til rette for store investeringer i slike sentre som skal lagre og prosessere data. Det er bra, ikke minst fordi at det gir disse kommunene sårt tiltrengte investeringer og nye arbeidsplasser.

Norge har gode forutsetninger for å være et attraktivt land for næringslivet å investere i, både med tanke på datalagringssentre og annet datarelatert næringsliv. Vi har en solid digital infrastruktur, høy kompetanse og stabile rammevilkår. Derfor bør også vi som bor i Trøndelag, arbeide for å få datalagringssentre til å etablere seg her.

Karl M. Buchholdt, nestleder i Trøndelag Venstre