– Vi har fulle dager fortsatt, men ser tegn på at smitten kan være avtakende

Etter et massivt trykk første uka i januar har situasjonen roet seg noe ved teststasjonen på Rinnleiret.