Voksne trenger å vite hva vi barn mener er viktig. Det er bare barn som vet hvordan det er å være barn. Barn skal leve lenger enn voksne på jordkloden. Derfor må voksne høre mer på barn.

Barn må få være med å bestemme. Barn må få noe og holde på med i fritiden.

Ingen barn skal bli mobbet!!!!

Alle barn skal få venner. Alle barn skal ha et trygt og godt hjem på jorda. ?